IZREDNI RAZPIS 2017 ZA VALORIZACIJO IN ŠIRITEV SLOVENŠČINE

Objavljen je obrazec za obračunavanje projektov, financiranih na podlagi izrednega Razpisa za financiranje celovitih programov za valorizacijo in širitev rabe slovenščine še zlasti med mladimi ter na območjih z manjšo proizvodnjo in ponudbo storitev v slovenskem jeziku na področju kulturnih, umetniških, športnih, rekreativnih, znanstvenih, izobraževalnih, informativnih in založniških dejavnosti.
 
Obračun se pošlje na naslov:
 
Centralna direkcija za lokalno samoupravo, varnost in politiko priseljevanja
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini
Ulica Milano 19
34132 Trst
CEP autonomielocali@certregione.fvg.it
 
Rok za zaključek projektov je podaljšan do 31. avgusta 2019 (11. člen DZ 25/2018).
 

Ritorna all'indice

BANDO STRAORDINARIO 2017 VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE LINGUA SLOVENA

È pubblicato il modulo per la rendicontazione dei progetti, finanziati a valere sul Bando straordinario per la realizzazione di programmi complessivi di interventi finalizzati a valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali.
Il rendiconto va presentato alla Direzione centrale Autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione
Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero
Via Milano 19,
34132 Trieste
PEC autonomielocali@certregione.fvg.it
Il termine per la conclusione delle iniziative progettuali è prorogato al 31 agosto 2019 (LR 25/2018, art. 11).

Ritorna all'indice