Collaborazione con altri enti / Sodelovanje z drugimi subjekti

L’ufficio collabora con diversi enti presenti sul territorio regionale, con cui ha stipulato convenzioni di collaborazione.

SLORI – Istituto sloveno di ricerche  

IUSLIT – Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione


Urad sodeluje z različnimi ustanovami in organizacijami na deželnem območju na podlagi posebnih sporazumov o sodelovanju.

SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut

IUSLIT – Oddelek za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu
 

Info: ufficio.sloveno@regione.fvg.it