Formazione linguistica / Jezikovno izobraževanje

L’ufficio coordina gli interventi di formazione linguistica del personale operante in lingua slovena nell’Amministrazione regionale e negli enti locali del territorio mediante l’organizzazione di appositi corsi riservati al personale regionale e del comparto unico.

Si organizzano corsi di:   

- sloveno per principianti;

- sloveno per madrelingua o pari livello;  

- utilizzo del software per la traduzione assistita.

In collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’I nterpretazione e della Traduzione dell’Università di Trieste, nel 2019 è stato organizzato un ciclo di lezioni su diversi temi inerenti il linguaggio e la traduzione. Lo scopo del programma è il perfezionamento della formazione linguistica e tecnica degli sportellisti e traduttori della Rete ed il conseguente innalzamento del livello di qualità del lavoro di traduzione.   

Urad skrbi za izvajanje aktivnosti jezikovnega izobraževanja za zaposlene, ki poslujejo v slovenščini v okviru deželne uprave in drugih lokalnih uprav, tako da redno organizira tečaje slovenščine za deželne in druge javne uslužbence.

Urad organizira sledeče tečaje: 

- slovenščina za začetnike;

- slovenščina za materne govorce;

- uporaba programske opreme za podprto prevajanje.

Centralni urad je leta 2019 v sodelovanju z Oddelkom za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu organiziral niz predavanj na različne teme, da bi poglobil razne jezikovne in prevajalske vsebine. Cilj predavanj je bilo izpopolnjevanje jezikovnega in strokovnega znanja prevajalcev ter referentov jezikovnih okenc in izboljšanje kakovosti prevajalskega dela. 

ufficio.sloveno@regione.fvg.it

 

tecaj

tecaj2