Interpretazione e traduzione / Tolmačenje in prevajanje

L’Ufficio fornisce all’Amministrazione regionale i seguenti servizi linguistici per le lingue italiano/sloveno: servizio di traduzione, servizio di interpretazione (simultanea, consecutiva e sussurrata), consulenza e revisione linguistica.

Urad nudi naslednje jezikovne storitve v kombinaciji slovenščina/italijanščina za potrebe deželne uprave: prevajanje, tolmačenje (simultano, konsekutivno in šepetano), svetovanje in lektoriranje.

ufficio.sloveno@regione.fvg.it  

Link utili / Koristne povezave

Za preverjanje ustreznikov so na spletu na voljo številni viri:
Uradni list
Evroterm
EUR-Lex
IATE (InterActive Terminology for Europe)

Termania
Terminologišče

Za pomoč pri prevajanju in iskanju sobesedil:
Gigafida
Linguee - Dizionario sloveno-italiano e ricerca tra un miliardo di traduzioni
Glosbe - Dizionario

Za morebitne oblikoslovne dvome:
- za pregibanje besednih vrst
Sloleks
Avtomatska lektorica
- za preverjanje vezljivosti in kolokacije
Cjvt - Politika

Za iskanje definicij in sopomenk v slovenskem jeziku:
Fran - Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Cjvt - Sopomenke

Za preverjanje ustrezne rabe velikih in malih črk:
Pravila
Jezikovna svetovalnica

Za izboljšanje kakovosti slovenskih besedil zlasti v dvojezičnem jezikovnem okolju med Italijo in Slovenijo:
Fran - Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Cjvt - Viri
Smej se
Clarin - Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije

Terminologišče 

Pišimo jasno:
Publications Office of the European Union

Medinstitucionalni slogovni priročnik:
Publications Office of the European Union

Nomotehnične smernice:
Republika Slovenija

 

tolmačenje

”tomacenje2”