Omrežje GNSS (Global Navigation Satellite System) »Antonio Marussi« Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (FJK) je bistvena geodetska infrastruktura za vse operaterje, ki izvajajo strokovne topografske meritve na deželnem teritoriju.

Omrežje sestavlja deset stalnih postaj, ki obratujejo 24 ur na dan 7 dni v tednu, in omogočajo določitev položaja konstelacij GPS, GLONASS in GALILEO. Brezplačno so na voljo storitve za izvajanje diferencialnih popravkov pri naknadni obdelavi podatkov, ki temeljijo na uporabi datotek posameznih postaj v formatu Rinex, kot tudi storitve za določanje položaja v realnem času. Storitev lahko po spletu prek protokola Ntrip, na osnovi sistemov Single Base (DGPS in RTK), Nearest, VRS in MAC, posreduje popravke v realnem času. Podatki so posredovani v formatih RTCM 2.3 in 3.1 ter CMR.

INFORMACIJE

Razvoj regionalnega omrežja GNSS in njegove orodne značilnosti.

PODATKI IN STORITVE

Vse podrobne informacije o omrežju in storitvah za prenos podatkov Rinex za izračun diferencialnih popravkov v realnem času.

OBRAZCI

INFORMACIJE V SKLADU S 13. CLENOM ZAKONODAJNEGA ODLOKA 196/2013 IN 13. CLENOM UREDBE (EU) 2016/679

1. Upravljavec, pooblašcena oseba za varstvo podatkov in obdelovalec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, o katerih govorijo te informacije, je dežela Furlanija – Julijska krajina, ki jo zastopa Predsednik.
Dr. Mauro Vigini, glavni direktor za posebne funkcije, ki so mu zaupane na podlagi sklepov Deželnega sveta št. 2497 z dne 18. decembra 2014 in št. 538 z dne 15. marca 2018, je Pooblašcena oseba za varstvo podatkov (PVP) v skladu s 37. clenom Uredbe (EU) od 25. maja 2018 naprej. 
 
Predsednik
Trg Zedinjene Italije (Piazza dell'Unità d'Italia) 1, 34121 Trst
tel.: +39 040 3773710
e-pošta: presidente@regione.fvg.it
certificirana e-pošta: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 
 
Pooblašcena oseba za varstvo podatkov (PVP) 
Trg Zedinjene Italije (Piazza dell'Unità d'Italia) 1, 34121 Trst
tel.: +39  040 3773707
e-pošta: mauro.vigini@regione.fvg.it
certificirana e-pošta: privacy@certregione.fvg.it

Insiel S.p.A. je obdelovalec osebnih podatkov, povezanih z opravljanjem storitev, predmet “ Specifikacije za interno dodelitev dejavnosti v zvezi z razvijanjem in vodenjem deželnega integriranega informacijskega sistema in telekomunikacijskih infrastruktur s strani Avtonomne dežele Furlanija -Julijska krajina Družbi Insiel S.p.A.

2. Namen obdelave
Zbiranje vaših osebnih podatkov bo izvedeno z evidentiranjem podatkov, ki ste nam jih nudili vi sami kot oseba, ki je zainteresirana za uporabo storitev izvajanja popravkov v realnem casu deželnega omrežja GNSS “A. Marussi”. 

3. Vrsta dodelitve oz. nudenja podatkov
Dodelitev podatkov je obvezna. Zaradi nedodelitve podatkov ni mogoce uresnicevati ciljev, o katerih govori prejšnja tocka 2.

4. Nacin obdelave podatkov
V zvezi z opisanimi cilji se obdelava osebnih podatkov izvaja z rocnimi, informacijskimi in telematskimi sredstvi z logikami, ki so tesno povezane z zgoraj izpostavljenimi cilji in na nacin, ki zagotavlja varstvo in zaupnost samih podatkov.

5. Kategorije prejemnikov osebnih podatkov 
Z osebnimi podatki bodo lahko seznanjeni izkljucno zaposleni Avtonomne dežele Furlanija – Julijska krajina, ki so jim zaupane naloge obdelave podatkov in samo zaposleni Družbe Insiel S.p.A., ki delujejo na podlagi njihovega pooblastila, za tehnicne potrebe, povezane z izvajanjem storitev.

6. Obdobje hrambe podatkov
Osebni podatki se bodo hranili skozi vse obdobje, v katerem se bodo izvajale storitve deželnega omrežja GNSS “A._Marussi”.

7. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
V skladu z Zakonodajnim odlokom 196/2013 in Uredbo (EU) 2016/679, ima posameznik pravico, da zahteva dostop do svojih osebnih podatkov in njihov popravek ali izbris ali pa omejitev in ugovor njihovi obdelavi.
Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico da vloži pritožbo pri Nadzorniku za varstvo osebnih podatkov.

  • Obrazec za zahtevo računa Ntrip

    Obrazec je potrebno poslati na naslednji e-naslov: rete.gnss.marussi@regione.fvg.it 

    Dostop do arhiva «zgodovinskih podatkov» mreže «A. Marussi»

    Prizadevamo si za učinkovito sodelovanje z bližnjimi upravljavci podobnih omrežij, v iskanju vedno večje zadovoljitve pričakovanj svojih uporabnikov za harmoničen in miroljuben razvoj naših skupnosti.