La Regione per le scuole

28.11.22

Šolski vodnik 2022/2023 je na voljo na spletu v slovenskem jeziku - L’Informascuole 2022/2023 è disponibile online in lingua slovena

Šolski vodnik 2022/2023 je na voljo na spletišču dežele Furlanije-Julijske krajine.
Šolski vodnik je koristno orodje, ki nudi možnost spoznanja izobraževalnih programov in programov usposabljanja po provstopenjski srednji šoli v deželi Furlaniji-Julijski krajini.
Priročnik je namenjen dijakom in družinam. Pomaga pri iskanju informacij, potrebnih za izbiro nadaljne študijske poti, ki se najbolj približuje željam, nagenjim ter interesom dijakov.

È disponibile online la guida L’Informascuole 2022/2023.
È una guida informativa utile per conoscere le possibilità di studio e formazione in Friuli Venezia Giulia dopo la scuola secondaria di primo grado.
La guida è dedicata a studenti e studentesse e alle loro famiglie e intende dare un aiuto nella ricerca delle informazioni necessarie a facilitare la scelta del percorso di studi che più valorizzi le aspirazioni, le attitudini e gli interessi di ognuno/a.

Na spodnji povezavi je možen ogled in prenos vodnika:
Dal link che segue è possibile consultare e scaricare la guida:
L'INFORMASCUOLE