La Regione per gli orientatori

27.10.23

L’aggiornamento 2023/2024 della guida L’lnformascuole è disponibile online - Posodobitev Šolskega vodnika za leto 2023/2024 je na razpolago na spletu

L’edizione 2023/2024 della guida L’Informascuole, strumento utile per l’orientamento di ragazzi e ragazze che concludono le Scuole secondarie di primo grado, è disponibile in lingua italiana e slovena.
La guida è uno strumento utile ad agevolare gli studenti e le loro famiglie nella ricerca delle informazioni necessarie alla scelta del percorso di studi che più valorizzi le loro aspirazioni, le loro attitudini e i loro interessi.

Izdaja 2023/2024 Šolskega vodnika je na voljo v italijanščini in v slovenščini. Vodnik je koristno orodje za usmerjanje študentov, ki zaključujejo prvostopenjsko srednjo šolo.
Namen vodnika je pomagati študentom in njihovim družinam pri iskanju koristnih informacij in nuditi pomoč za izbiro  študijske poti, ki najbolje krepi njihove želje, sposobnosti in interese.
Per ulteriori informazioni e per scaricare la guida - Za dodatne informacije in prenos vodnika: L'Informascuole