Studiare

27.10.23

L’Informascuole 2023/2024 è disponibile online - Šolski vodnik 2023/2024 je na voljo na spletu

La guida “L’Informascuole” presenta informazioni utili per conoscere le varie possibilità di studio dopo la scuola secondaria di primo grado in Friuli Venezia Giulia. È uno strumento progettato per assistere gli studenti e le studentesse nella fase di transizione tra i due cicli di formazione. Per le famiglie, rappresenta una base per avviare una riflessione per progettare il proprio futuro.
L'Informascuole fornisce risposte a molte delle domande più comuni:
Che percorso scegliere dopo la scuola secondaria di primo grado (terza media)?
Quali sono gli indirizzi di studio disponibili?
Dove hanno sede le Scuole nel territorio del Friuli Venezia Giulia?
Qual è l’orario settimanale indicativo degli insegnamenti?
La revisione annuale della guida è realizzata dai Servizi di Orientamento Educativo della Regione FVG.
Per il 2023-2024 propone un aggiornamento sia nei contenuti, sia nella veste grafica, che facilita ulteriormente la consultazione.

Šolski vodnik vsebuje koristne informacije za spoznavanje različnih možnosti izobraževanja po končani prvostopenjski srednji šoli (t.i. nižji srednji šoli) v Furlaniji Julijski krajini. To je orodje, zasnovano za pomoč študentom v prehodni fazi med obema cikloma usposabljanja. Za družine predstavlja osnovo za začetek razmisleka o načrtovanju njihove prihodnosti.
Šolski vodnik ponuja odgovore na številna najpogostejša vprašanja:
Katero pot izbrati po prvostopenjski srednji šoli (t.i. srednja šola)?
Katera študijska področja so na voljo?
Kje se nahajajo šole v Furlaniji Julijski krajini?
Kakšen je izobraževalni program?
Letno revizijo vodnika izvaja Služba za usmerjanje dežele FJK. Za obdobje 2023–2024 predlaga posodobitev vsebine in grafičnega oblikovanja, kar dodatno olajša posvetovanje.

La guida è disponibile in lingua italiana e in lingua slovena alla pagina - Vodnik je na razpolagi v italijanščini in slovenščini na: L'Informascuole