La Regione per le scuole

27.10.23

L’Informascuole 2023/2024 è disponibile online - Šolski vodnik 2023/2024 je na voljo na spletu

È disponibile online la guida L’Informascuole 2023/2024.
È una guida informativa utile per conoscere le possibilità di studio e formazione in Friuli Venezia Giulia dopo la scuola secondaria di primo grado.
L’Informascuole è dedicato a studenti e studentesse e alle loro famiglie e intende dare un aiuto nella ricerca delle informazioni necessarie a facilitare la scelta del percorso di studi che più valorizzi le aspirazioni, le attitudini e gli interessi di ognuno/a.

Na spletišču dežele Furlanije-Julijske krajine je na voljo Šolski vodnik 2023/2024.
To je informativni vodnik za spoznavanje različnih možnosti izobraževanja po končani prvostopenjski srednji šoli v Furlaniji-Julijski krajini.
Priročnik je namenjen dijakom in družinam kot pomoč pri iskanju informacij, potrebnih za izbiro nadaljnje študijske poti, ki se najbolj približuje željam, sposobnostim ter interesnim področjem posameznika.

Per consultare e scaricare la guida - Vodnik si lahko ogledate in prenesete na spodnji povezavi : L'Informascuole