28.10.19

Na voljo je nova izdaja Zvezka normiranih terminov! - È online la nuova Raccolta dei termini normati!

Na spodnji povezavi je na voljo 5. Zvezek normiranih terminov Centralnega urada za slovenski jezik. Bogat seznam posebno zahtevnih upravno-pravnih terminov v italijanščini in slovenščini je rezultat intenzivnega terminološkega dela na področju jezikovnega normiranja. Zvezek je dragocen pripomoček pri prevajanju in sestavljanju besedil v slovenskem jeziku.
 
Al link sottostante è disponibile la 5° Raccolta dei termini normati in seno all’Ufficio centrale per la lingua slovena. Si tratta di un ricco elenco di termini italiani e sloveni giuridico-amministrativi particolarmente problematici, frutto di un intenso lavoro terminologico di standardizzazione linguistica. La Raccolta è un prezioso ausilio per la traduzione e la redazione di testi in lingua slovena.