Standardizzazione della terminologia giuridico-amministrativa / Normiranje upravno-pravne terminologije

Tra i compiti dell’Ufficio vi è anche la normazione della terminologia giuridico-amministrativa e la standardizzazione linguistica nel campo della pubblica amministrazione. In tal senso un apposito gruppo di lavoro si occupa della verifica terminologica dei lessemi che sono più difficilmente traducibili.

Oltre alla coordinatrice Matejka Grgič (SLORI - Istituto sloveno di ricerca) e al personale dell'Ufficio centrale (Fedra Paclich, Laura Sgubin, Tanja Sternad, Eva Srebrnič e Jana Černe) il gruppo di lavoro si compone di quattro consulenti esterni, esperti in materia di diritto amministrativo, terminologia e traduzione in lingua slovena: dott. Aleš Kapun, avvocato di Trieste, dottore in Scienze penalistiche e Vice Segretario nel Comune di San Dorligo della Valle-Dolina; dott.ssa Alenka Kocbek, terminologa esperta di traduzioni giuridiche e professore associato presso l'Università del Litorale; prof. dott. Rajko Pirnat, titolare della Cattedra di diritto amministrativo presso l'Università di Lubiana; dott. Luigi Varanelli, avvocato di Lubiana, laureato in giurisprudenza presso l'Università di Trieste; dott.sa  Aleksandra Velise, ex traduttrice e interprete dell'Ufficio per la lingua slovena, ottima conoscitrice dell'amministrazione locale.
 


Urad se ukvarja med drugim z normiranjem upravno-pravne terminologije in jezikovno standardizacijo na področju javne uprave. V ta namen je bila ustanovljena posebna delovna skupina, ki bo skrbela za terminološko normiranje spornejših terminov.

V delovni skupini sodelujejo poleg koordinatorke Matejke Grgič (SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut) in prevajalk Centralnega urada (Fedre Paclich, Laure Sgubin, Tanje Sternad, Eve Srebrnič in Jane Černe) še pet zunanjih strokovnjakov: dr. Aleš Kapun, tržaški odvetnik, doktor znanosti iz kazenskega prava in namestnik občinskega sekretarja v Dolini; doc. dr. Alenka Kocbek, strokovnjakinja za prevajanje pravnih besedil, sodna tolmačka in izredna profesorica na Univerzi na Primorskem; prof. dr. Rajko Pirnat, ugledni slovenski pravni strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami in predstojnik Katedre za upravno pravo na Univerzi v Ljubljani; doc. dr. Luigi Varanelli, odvetnik v Ljubljani, ki je po diplomi iz prava v Trstu doktoriral iz pravnih znanosti v Ljubljani; Aleksandra Velise, bivša uslužbenka urada za slovenski jezik in dobra poznavalka administrativnega področja.  

ufficio.sloveno@regione.fvg.it

 

terminoloska

 

Indice dei contenuti / Vsebinsko kazalo