Interpretazione e traduzione / Tolmačenje in prevajanje

L’Ufficio fornisce all’Amministrazione regionale i seguenti servizi linguistici per le lingue italiano/sloveno: servizio di traduzione, servizio di interpretazione (simultanea, consecutiva e sussurrata), consulenza e revisione linguistica.

Urad nudi naslednje jezikovne storitve v kombinaciji slovenščina/italijanščina za potrebe deželne uprave: prevajanje, tolmačenje (simultano, konsekutivno in šepetano), svetovanje in lektoriranje.

ufficio.sloveno@regione.fvg.it

 

Link utili/Koristne povezave

Za preverjanje ustreznikov so na spletu na voljo številni viri:

 

Za pomoč pri prevajanju in iskanju sobesedil:

 

Za morebitne oblikoslovne dvome:

- za pregibanje besednih vrst
- za preverjanje vezljivosti in kolokacije
 

Za iskanje definicij in sopomenk v slovenskem jeziku:

 

Za preverjanje ustrezne rabe velikih in malih črk:

 

Za izboljšanje kakovosti slovenskih besedil zlasti v dvojezičnem jezikovnem okolju med Italijo in Slovenijo:

 

Pišimo jasno:

 

Medinstitucionalni slogovni priročnik:

 

Nomotehnične smernice:

 

tolmačenje

”tomacenje2”

 

Indice dei contenuti / Vsebinsko kazalo