Studiare

20.11.19

"L'Informascuole 2019/2020" è disponibile online. “Info o šolah 2019/2020” je na spletu.

Informazioni sulle opportunità formative per completare l'obbligo di istruzione e formazione in FVG: è disponibile online la versione aggiornata a novembre 2019 della guida “ L’Informascuole” per l’anno scolastico 2019/2020; è consultabile e scaricabile nelle versioni in lingua italiana e slovena.
Informacije o možnostih usposabljanja za izpolnitev obveznega šolanja v FJK: priročnik “ Info o šolah" za šolsko leto 2019/2020, ažurniran novembra 2019, je na voljo na spletni strani dežele FJK v italijanskem in slovenskem jeziku.