la Regione dalla A alla Z Chiudi

Tue Oct 31 10:39:00 CET 2017

Izredni razpis 2017 za ovrednotenje in širitev rabe slovenščine

Objavljen je izredni Razpis za financiranje celovitih programov pobud za ovrednotenje in širitev rabe slovenščine še zlasti med mladimi in na območjih z manjšo proizvodnjo in ponudbo storitev v slovenskem jeziku na področju kulturnih, umetniških, športnih, rekreativnih, znanstvenih, izobraževalnih, informativnih in založniških dejavnosti.

È pubblicato il Bando straordinario per la realizzazione di programmi complessivi di interventi finalizzati a valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali.