Interpretazione e traduzione / Tolmačenje in prevajanje

L’Ufficio fornisce all’Amministrazione regionale i seguenti servizi linguistici per le lingue italiano/sloveno: servizio di traduzione, servizio di interpretazione (simultanea, consecutiva e sussurrata), consulenza e revisione linguistica.

Urad nudi naslednje jezikovne storitve v kombinaciji slovenščina/italijanščina za potrebe deželne uprave: prevajanje, tolmačenje (simultano, konsekutivno in šepetano), svetovanje in lektoriranje.

ufficio.sloveno@regione.fvg.it

 

Link utili/Koristne povezave

Za preverjanje ustreznikov so na spletu na voljo številni viri:

 
Za pomoč pri prevajanju in iskanju sobesedil:
   
Za morebitne oblikoslovne dvome:
 
- za pregibanje besednih vrst
- za preverjanje vezljivosti in kolokacije
 
Za iskanje definicij in sopomenk v slovenskem jeziku :
 
Za preverjanje ustrezne rabe velikih in malih črk:
   
Za izboljšanje kakovosti slovenskih besedil zlasti v dvojezičnem jezikovnem okolju med Italijo in Slovenijo:
   
- Pišimo jasno:
 
- Medinstitucionalni slogovni priročnik:
   
- Nomotehnične smernice:
 

Indice dei contenuti / Vsebinsko kazalo