REZIJANŠČINA IN JEZIKOVNE RAZLIČICE NADIŠKIH IN TERSKIH DOLIN TER KANALSKE DOLINE
RESIANO E VARIANTI LINGUISTICHE DELLE VALLI DEL NATISONE, DEL TORRE E DELLA VAL CANALE

Komu so namenjeni prispevki?
Za ovrednotenje rezijanščine je do prispevkov upravičena Občina Rezija, medtem ko so do prispevkov za ovrednotenje jezikovnih različic Nadiških in Terskih dolin ter Kanalske doline upravičene občine ter ustanove in organizacije s teh območij, skladno z določili 2. člena Razpisa, priloženega Sklepu Deželnega odbora št. 1789/2017.
 

Kako in kdaj se oddajo vloge? 
Rok za oddajo vlog je 20. oktober 2017. Za načine oddaje vlog, področja ukrepov, upravičenost stroškov in načine obračunavanja gl. Razpis, priložen Sklepu Deželnega odbora št. 1789/2017, ki je objavljen na tej strani v razdelku »Normativa«.
 

Chi può beneficiare dei contributi?
Possono beneficiare degli incentivi il Comune di Resia, per la parte che attiene alla valorizzazione del resiano, mentre per gli interventi a favore delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono attingere ai contributi i Comuni nonché gli enti e le associazioni dei medesimi territori, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'Avviso allegato alla DGR. 1789/2017.
 

Come e quando va presentata la domanda?
La domanda va presentata entro il 20 ottobre 2017.
Per le modalità di presentazione della domanda, i settori di intervento, l’ammissibilità delle spese e le modalità di rendicontazione si rimanda all’Avviso pubblico allegato alla DGR. n. 1789/2017, pubblicato nella sezione Normativa della presente pagina.